Sociálne technológie: definícia, typy, nástroje

Anonim

Čo je to sociálna technológia? Najjednoduchšia odpoveď: súbor techník, ktoré umožňujú ovplyvniť konkrétnu situáciu alebo sociálny systém ako celok. Ak sa rozprávate, koncept zahŕňa celú štruktúru komunikačných metód, ktoré sa používajú na riadenie spoločnosti alebo jej vlastného prostredia. Sociálne technológie vám umožňujú vytvoriť potrebnú realitu, riadiť druhých v ich vlastných záujmoch. Štúdium ich vedy, ktorá sa nazýva "poradenstvo v oblasti riadenia".

V závislosti od oblasti, v ktorej sa tieto technológie používajú, sa líšia v:

 • Vlastne sociálne. Takéto technológie sa vyvíjali historicky. Ich najjednoduchšie vysvetliť pomocou príslovia. "Bez práce nemôžete chytiť rybu z rybníka." "Kto nepracuje, nejedia." Tieto sociálne technológie zahŕňajú starostlivosť o nechránených, vytvorenie sociálnej spravodlivosti.
 • Ekonomické. Majú na pamäti správne rozdelenie práce na základe hodnotenia schopností a schopností každého zamestnanca, rozdelenia riadiacich zodpovedností za intelektuálnu optimalizáciu práce.
 • Management. To zahŕňa metódy vytvárania stratégie pre manažérov, zvyšovanie kolektívnej zodpovednosti, rozvoj efektívnych systémov riadenia.
 • Politické. Na nich závisia záruky za správnosť a optimálnosť politických rozhodnutí ovplyvňujúcich život spoločnosti.
 • Sociálne technológie duchovnej sféry. Stanovujú predpoklady pre riešenie sociálnych problémov, zohľadňujú trendy, ktoré ovplyvňujú kultúrny život.

Náš štát v súčasnosti vyvíja technológie sociálnej práce súvisiace so zlepšovaním rodinného života, zraniteľnými skupinami (dôchodcovia, osoby so zdravotným postihnutím, deti). Vyvíjajú sa a zavádzajú technológie predikcie sociálneho rozvoja, adaptačných, sociálnych a zdravotníckych, pedagogických a iných.

Všetci predstavitelia vedeckej obce považujú technológie sociálnej práce s rodinou za obzvlášť dôležité, pretože v tejto bunke spoločnosti ľudia trávia väčšinu svojho života. A je to rodina, ktorá v prvom rade formuje osobnosť, potreby, správanie a túžbu človeka.

Takéto technológie sú vyvinuté špeciálne pre rôzne kategórie. Zdôrazňujú sa najmä sociálne technológie pre prácu s nasledujúcimi rodinami: \ t

 • sociálne ohrozené;
 • majú mnoho detí;
 • neúplný;
 • mať zdravotne postihnuté dieťa atď.

Osobitná pozornosť sa venuje ochrane detí, ktoré sú vystavené sexuálnemu, fyzickému alebo morálnemu násiliu.

Ak sa pokúsite klasifikovať typy sociálnych technológií, budete musieť zdôrazniť niekoľko kritérií.

Podľa stupňa slávy sa teda delia na klasickú (tradičnú) a inovatívnu, t. navrhnutý so súčasnými koncepciami a schopnosťami.

Technológie môžu pokrývať konkrétny región alebo celú krajinu, takže ich možno rozdeliť na globálne, zamerané na riešenie univerzálnych ľudských problémov, a regionálne, berúc do úvahy zvláštnosti regiónu.

Niektorí sociológovia navrhujú nasledujúcu klasifikáciu technológií:

 • súvisiace s právnou podporou spoločnosti;
 • určenie administratívnej a imperatívnej regulácie;
 • informačná podpora;
 • súvisiace s duchovným a kultúrnym rozvojom;
 • zabezpečenie stabilného sociálneho fungovania.

Okrem vyššie uvedeného možno pojem „sociálna technológia“ považovať za smer odbornej činnosti. V tomto prípade je vhodné identifikovať rad akcií zameraných na predvídanie a elimináciu negatívnych sociálnych procesov. Patria medzi ne určité metódy expozície:

 • administratíva;
 • riadenie;
 • hospodársky;
 • učenia;
 • legálne;
 • psychologické.

Tieto metódy sa týkajú nástrojov sociálnej psychológie. Pomáhajú dosiahnuť ich ciele.

Zaujímavé články

लंदन का इतिहास: विवरण, दिलचस्प तथ्य और जगहें

शब्दकोश व्यसनी, या "शाला" क्या है

सेंट सोफिया प्राचीन रूस का प्रतीक है। कीव के संत सोफिया

Chilingarova Xenia: जीवन का दक्षिण और उत्तर ध्रुव