Senior seržant: seniorita, postoupení, povýšení a odpuštění

Anonim

Vedoucí seržant (hodnost) je přidělen zástupci velitele čety. Mezi vojáky můžete zavolat na pozici nejodpovědnějšího. Ve společnostech bude tolik takových důstojníků jako čety.

Všichni starší seržanti jsou asistenti nadporučíků a další důstojníci. Je žádoucí, aby byli osobně seznámeni s každým ze svých podřízených, znali své silné a slabé stránky, věděli, jak se řídit, potrestat, je-li to nutné.

Starší seržant na širokém rohu pronásledování.

Obecné informace

Senior seržant je vojenská hodnost ruské armády (to je nalezené v jiných divizích). V souladu s hodností je pod seržantem, ale nad seržantem. Ačkoli všechny tyto hodnosti jsou jen povrchně příbuzné důstojníkům.

Image

Někdy starší seržant je vyslovován ve spojení s jinými slovy. Vše záleží na tom, kde slouží:

 1. Vrchní seržant stráže, je-li důstojník přítomen v příslušném vojenském útvaru, nebo slouží na strážní lodi.
 2. Senior seržant Medical Service / Justice, pokud je důstojník v rezervě, ale má dovednosti v medicíně nebo jurisprudenci.
 3. Senior skladový seržant / důchodce v případě, že důstojník nebude nadále sloužit v jednotce.

Ostatní kategorie jsou pozorovány v MMF Ruska. Vedoucí seržant dostane hodnost hlavního seržanta. Ale pozice v pravidelné struktuře zůstává stejná. Důstojník vykonává povinnosti zástupce velitele čety.

Podmínky služby junior senior managementu

Všechny pozice jsou přiřazeny zaměstnancům příslušných orgánů v závislosti na několika parametrech: délce služby, pozici, vzdělání, kvalifikaci a některých dalších faktorech, které jsou uvedeny v tomto nařízení. Ti, kteří se zaměřují na juniorský velící personál, jsou přiděleni manažery, kteří jsou v provozu vyšší.

Image

Tyto řády stanoví následující podmínky se stáří:

 • Soukromý - jeden rok;
 • junior seržant - jeden rok;
 • Seržante - dva roky;
 • Senior seržant - tři roky;
 • prapor - pět let;

Předák (hodnost po vedoucím seržantovi) nemá definitivní funkční období. Následujícím řadám je přidělen v závislosti na jeho osobním postoji ke službě, kvalifikacím a různým výsledkům služeb. Totéž platí pro staršího praporčíka.

Předčasné přidělení titulu

Když už mluvíme o tom, kolik z seržanta na staršího seržanta, není nemožné vzít v úvahu brzké přidělení titulu. Ve standardní verzi bude muset sloužit dva roky. Titul však může být přiřazen před datem expirace. Existuje několik pravidel:

 1. Ten, komu je přiděleno nové postavení, musí vyniknout v procesu služby, vydělat si vysoké výsledky, vyrovnat se s ideálními povinnostmi a ukázat příkladné chování.
 2. Ti, kteří získali titul, musí udělat něco, co není součástí jejich povinností, rychle si najít cestu ve svých vlastních akcích.

Prvotní pozice jsou přidělovány vyšším vedením v přísném souladu s plněním všech ustanovení tohoto řádu. Také nemůže být přiřazen k osobě "přes hlavu". To znamená, že senior seržant se může stát pouze seržant. Pokud je to soukromý, pak nebude schopen přijmout takové brzké zvýšení.

Image

V některých případech není možné přiřadit počáteční název. Například, pokud člověk potřebuje být vyškolen nebo získat specifické dovednosti (senior seržant spravedlnosti a podobně).

Zpoždění nebo zbavení hodnosti

Vojenská hodnost staršího seržanta po letech služby nemusí být přijata. To se děje z několika důvodů:

 • Přítomnost písemných disciplinárních prohlášení.
 • Dochází k porušení zákona, protože je zahájen trestní případ.
 • Kontroluje se, zda nedošlo k porušení služeb.

V těchto případech není nová pozice přidělena až do konce řízení, nebo je důstojník zcela zbaven. Záleží na kategorii porušení.

Image

Snížení je míra, kdy existuje disciplinární prohlášení. Někteří přímí dohledové orgány takové rozhodnutí učiní, pokud někoho lépe naleznou na plný úvazek, s neplněním oficiálních povinností, nedbalostním přístupem ke službě, přičemž hodnost je možné obnovit nejdříve o rok později, pokud o tom rozhoduje přímý nadřízený. Mohou také zcela zbavit své hodnosti za zločiny proti armádě a Rusku jako celku.

Přiřazení názvu

Titul staršího seržanta dostane před mistrem. Abyste k tomu dospěli, budete muset absolvovat speciální kurzy o vzdělávacím programu pro příslušné zaměstnance servisního oddělení. Tímto způsobem se významně liší například od soukromého nebo desátníka. V souladu s tím, v pořadí propagace tento titul není přiřazen, a bez ohledu na pořadí vrcholového vedení.

Image

Vyšší důstojníci však mohou vysílat vojáky do výcvikových kurzů seržantů. Nemá právo to udělat sám. Jinak by se všichni vojáci nebo tělesníci stali seržanty na dlouhou dobu.

Minimální cesta od mladšího seržanta k seniorovi je šest měsíců. Během tohoto období může důstojník vyniknout, získat si reputaci před vrcholovým vedením.

Závěr

Tak, starší seržant je předposlední hodnost (poslední je mistr) že obyčejný voják může přijmout bez absolvování vysoké školy. Stačí absolvovat několik kurzů, z nichž některé se konají přímo v jednotce. Pro další promo akce, pokud se důstojník rozhodne zůstat v armádě, bude muset být vyškolen.

Zajímavé články

Viện sĩ Levashov Nikolai Viktorovich: tiểu sử, gia đình, sách, nguyên nhân cái chết

Làm thế nào để người Ai Cập cổ đại tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta ngày nay?

Đạo diễn Kravchuk Andrei: tiểu sử và điện ảnh

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ